Σχέδιο διαχείρισης της σχέσης με το Αεροδρόμιο

καλή συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Η Δημοτική αρχή οφείλει σε κλίμα καλής συνεργασίας να διεκδικεί από τον Δ.Α.Α. παρεμβάσεις, που θα συμβάλλουν στην ποιότητα της ζωής μας. Δεσμευόμαστε για: ❱❱ Παραχώρηση στο Δήμο χρήσης των 2.000 δασικών στρεμμάτων (ιδιοκτησίας Αεροδρομίου) που βρίσκονται εντός του ακινήτου του Αεροδρομίου, στους λόφους Ζάγανι, Χωράφι Ζαβού Μπουλουρίμα…

Σχέδιο για την Πολιτική Προστασία και τον Εθελοντισμό

Η Πολιτική Προστασία αναδεικνύεται σε πυλώνα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των δημοτών μας. Δεσμευόμαστε για: ❱❱ Αυστηρή εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας, ώστε να πραγματοποιείται ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων ❱❱ Eντατικοποίηση του προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων στην αντιπυρική περίοδο ❱❱ Κατάργηση όλων των άτυπων χωματερών, που μετατρέπονται σε εύφλεκτη ύλη,…