Ανανεωτική Ανεξάρτητη
Συμμαχία Σπάτων-Αρτέμιδος
3
sqr031-col1
sqr031-col2

Πρόγραμμα 2023-2028

Το πρόγραμμά μας είναι η δική μας συνολική πρόταση, η πρόταση της ΑΝΑΣΣΑ, για το μέλλον του Δήμου μας.

Είναι το όραμά μας για να αναπτυχθούμε με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία μας και τις παραδόσεις μας.
Είναι το σχέδιο δράσης μας για να εκσυγχρονίσουμε το Δήμο μας, να υλοποιήσουμε τις απαραίτητες υποδομές, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα της ζωής μας και την καθημερινότητά μας.

Είναι η δική μας δέσμευση για την επόμενη ημέρα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΗΝ Άννα Ραφτοπούλου

Οραμά μας η συγκρότηση μιας σημαντικής ταυτότητας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος που συνθέτει τη δυνατότητα της ήπιας ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος και των παραλιών, την ανάδειξη του παραλιακού μας μετώπου, την ενίσχυση του πρωτογενούς μας τομέα και της τοπικής αγοράς, την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την αξιοποίηση των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και της καινοτομίας, την κοινωνική συνοχή με σεβασμό στην πλούσια πολιτισμική ταυτότητα και τις παραδόσεις του τόπου μας.
telecom-global-network-group
sqr021-col1
sqr021-col2

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΟΡΑΜΑ

Σχέδιο για την Αποχέτευση και την Ύδρευση

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής Ο τρόπος που αποχετευόμαστε και υδροδοτούμαστε είναι σημαντική παράμετρος ανάπτυξης και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. Δεσμευόμαστε…

Σχέδιο για τον Πολιτισμό

Η ανάδειξη της πολιτισμικής μας ταυτότητας και η πρόσβαση των δημοτών μας στα πολιτιστικά αγαθά είναι πρωτεύουσα υποχρέωση. Δεσμευόμαστε για:…